Η Α.Ε. Πεντέλης θα έχει πολύτιμο συμπαίκτη για ακόμα μια χρονιά την εταιρεία «Software Competitiveness International A.E.», μια Ελληνική εταιρεία Πληροφορικής που προσφέρει υπηρεσίες Αρχιτεκτονικής, Σχεδίασης και Ανάπτυξης Λογισμικού, η οποία συμμετέχει και φέτος στο χορηγικό πρόγραμμα της ομάδας μας ως «Επίσημος Χρυσός Χορηγός».

Το προφίλ της “Software Competitiveness International ”
Η Software Competitiveness International Α.Ε. (SoftCom International) είναι μια συνεχώς αναπτυσσόμενη εταιρεία, που ειδικεύεται σε Υπηρεσίες Έρευνας & Ανάπτυξης Λογισμικού και Εξατομικευμένες Λύσεις Πληροφορικής. Ιδρύθηκε το 2010 και από τότε προσφέρει στους πελάτες της τεχνική αριστεία εναρμονιζόμενη με τα διεθνή πρότυπα ποιότητας. Συνδυάζει την εμπειρία και τις διαδικασίες μιας μεγάλης πολυεθνικής εταιρείας με την ευελιξία και την προσωπική δέσμευση μιας start-up.

Αναγνωρίζοντας τις ανάγκες ενός ταχύτατα αναπτυσσόμενου τεχνολογικά κόσμου, η εταιρεία εστιάζει στην προσφορά υπηρεσιών λογισμικού για large scale projects, safety-sensitive λογισμικό και εξατομικευμένες λύσεις λογισμικού, βασισμένες στις απαιτήσεις των πελατών της. Η καινοτόμος προσέγγιση των υπηρεσιών και των λύσεων που παρέχονται στους πελάτες της είναι αυτά που έχουν καθιερώσει την εταιρεία στη διεθνή αγορά, με ιδιαίτερη έμφαση στην Κεντρική Ευρώπη. Οι δραστηριότητες της Software Competitiveness International αφορούν ολόκληρο τον κύκλο ζωής του λογισμικού, από την αποσαφήνιση της ανάγκης και τον καθορισμό της αρχιτεκτονικής μέχρι τη συντήρηση.

Συνοπτικά η εταιρεία παρέχει:

  • Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης λογισμικού από την αποσαφήνιση των απαιτήσεων, την αρχιτεκτονική, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση έως τον ποιοτικό έλεγχο, την υποστήριξη και τη συντήρηση του λογισμικού,
  • Εξειδικευμένα Πρωτότυπα Λογισμικού.

Αμφότερα για ένα μεγάλο εύρος αγορών, με υψηλές απαιτήσεις σε διαδικασίες, ποιότητα και ασφάλεια (όπως: Αυτοκινητοβιομηχανία, Διαστημικά, Διαχείριση Γνώσης, Τηλεπικοινωνίες, Industrial Printing, Ψηφιοποίηση).

Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.softcom-int.com/